บริการของเรา


บริการขัดลอกหน้าหินอ่อน

พื้น / ผนัง / เคาเตอร์

กดคลิกที่รูปภาพ หรือ คลิกที่นี่


บริการขัดลอกหน้าหินแกรนิต

พื้น / ผนัง / เคาเตอร์

กดคลิกที่รูปภาพ หรือ คลิกที่นี่


บริการขัดลอกหน้าหินขัด (Terrazzo)

พื้น / ผนัง / เคาเตอร์

กดคลิกที่รูปภาพ หรือ คลิกที่นี่


บริการขัดล้างกระเบื้อง

แกรนิตโต้

พื้น / ผนัง / เคาเตอร์

กดคลิกที่รูปภาพ หรือ คลิกที่นี่