เครื่องขัดพื้น , เครื่องลูกหมู , ใบเพชร , อุปกรณ์อื่นๆ